Disclaimer

Over doelverwezenlijking.nl

Doelverwezenlijking.nl is geen bedrijf of instelling.

Dit is een informatieve website over het software bedrijf GTI-NET. Wij doen ons uiterste best om betrouwbare informatie te geven, maar wij verstrekken geen advies. Alle beslissingen die de bezoeker neemt op basis van de inhoud van deze website zijn voor eigen risico en de verantwoordelijkheid van de bezoeker; noch het bedrijf GTI-Net noch haar eigenaren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten daarvan.

Wij brengen uitsluitend een fantastisch product van GTI-Net onder de aandacht, zodat mensen een unieke kans krijgen hier hun voordeel mee te kunnen doen.